umar bin khattab

Umar bin Khattab Memanggul Gandum untuk Rakyatnya

Suatu malam, Amirul Mukminin Umar bin Khattab berjalan keluar kota Madinah. Beliau ingin melihat keaadaan penduduk Madinah. Beliau ingin memastikan, semua penduduk aman, nyaman, dan kecukupan. Di tengah perjalanan, keduanya melihat sebuah tenda kulit. Mereka pun mendatanginya. Ternyata di dalam tenda ada seorang wanita yang sedang menangis. Umar bertanya tentang keadaannya. Si wanita itu menjawab, […]