Al Aziz yang Maha Perkasa Lagi Maha Mulia

Al Aziz yang Maha Perkasa Lagi Maha Mulia

al Aziz adalah salah satu nama Allah atau asmaul husna. Al Aziz artinya Yang Maha Perkasa lagi maha Mulia. Allah adalah dzat yang Maha perkasa, tidak tertandingi dan tidak ada yang lebih kuat dan Perkasa Melebihi Allah. Allah juga Maha Mulia, seluruh kemuliaan hanyalah milik Allah.

Allah akan membantu dan memuliakan hamba-hamba yang beriman dan taat melaksanakan perintah-Nya.

Nabi dan para shahabat adalah manusia-manusia yang sanagt dimuliakan Allah. Mereka dimuliakan karena mereka beriman dan menaati Allah. Sedangkan orang-orang yang tidak memuliakan Allah dan Islam, tidak akan dimuliakan. Seluruh kemuliaan hanyalah milik Allah.

Dahulu, nabi dan para sahabat dihinakan sewaktu di Makkah. Namun karena mereka senantiasa memuliakan Allah, Allah memuliakan mereka saat di Madinah. Adapaun orang-orang yang dahulu suka menghina para shahabat akhirnya dihinakan oleh Allah. Orang-orang musyrik makkah selalu kalah dalam perang. Dan akhirnya Makkah dapat dikuasai pasukan Islam.

Ada juga orang munafik yang senantiasa menghina rasulullah dan kaum mukminin. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang pura-pura masuk islam tapi hati mereka sangat benci kepada Islam. Mereka sering menghina Rasulullah dan para shahabat, suka lari dari medan perang dan suka berkhianat.

Akibat perbuatan mereka, Allah menghinakan mereka. Allah membuka aib mereka dan semua pengkhianatan mereka sehingga mereka pun malu. Mereka tidak dimuliakan dihadpan Nabi dan para shahabat. Dan di kahirat mereka akan dihukum bersama orang-orang yang tidak beriman.

Kita beriman kepada Allah al Aziz, Dzat Yang Maha perkasa lagi Maha Mulia. Dengan beriman kepada Allah, kita akan dimuliakan oleh Allah.

Post Author: Adzkia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *