Ar Rahim

Ar Rahim, Maha Penyayang Hamba Beriman

Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu), supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orangorang yang beriman.

Allah Ta’ala memiliki nama ar Rahim, artinya Maha Penyayang. Ar rahman dan ar Rahim memiliki arti yang sama, yaitu Maha Pengasih dan Penyayang. Bedanya, ar Rahman artinya Allah Maha menyayangi semua makhluk;
binatang, tumbuhan dan semua manusia. Adapun ar Rahim artinya Allah Maha menyayangi hamba yang beriman.

Dengan sifat ar Rahim ini, Allah memberikan kasih sayang khusus kepada manusia yang beriman dan taat kepada-Nya. Ada beragam bentuk kasih sayang Allah yang khusus bagi orang beriman, di antaranya:

Pertama, hidayah. Hidayah adalah petunjuk ke jalan yang benar. Allah mengasihi orang yang beriman dan memberikan petunjuk kepada mereka agar dapat selamat di dunia dan akhirat. Di Dunia, orang-orang yang beirman diberi hidayah agar senantiasa taat kepada Allah. Dengan taat kepada aturan Allah, mereka dapat hidup tenang dan bahagia.

Kedua, keselamatan di akhirat. Orang-orang yang tidak beriman akan dihukum karena enggan beriman kepada Allah. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Mengapa? Karena mereka mengingkari firman Allah dan Rasul-rasulnya.

Orang Beriman dan Senantiasa Mentaati ALlah Akan Mendapatkan Keselamatan

Adapun orang beriman dan senantiasa mentaati ALlah akan mendapatkan keselamatan. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan kekal di dalamnya.

Nah bagaimana dengan orang yang beriman, agamanya Islam, tapi suka berbuat jahat? Misalnya ada orang muslim yang rajin shalat tapi dia juga suka mencuri?

Orang muslim yang suka berbuat jahat akan dihukum sesuai kejahatannya. Kelak, pahala kebaikan dan dosa kejahatannya akan ditimbang. Masing-masing kejahatan akan diberi hukuman oleh Allah atau jika Allah berkehendak akan diampuni. Jika dia dihukum, dia akan dimasukkan ke dalam neraka selama beberapa waktu sampai hukumannya setimpal dengan dosanya. Setelah itu, dia akan dientaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga.

Itulah rahmat Allah bagi orang yang beriman. Walaupun mereka pernah berbuat dosa, Allah masih memberikan ampunan bagi mereka asalkan masih sebagai muslim dan mukmin yang memeluk agama Islam dengan erat.

 

BACA JUGA: AR RAHMAN

 

 

Post Author: Adzkia

1 thought on “Ar Rahim, Maha Penyayang Hamba Beriman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *