Muhammad bin Wasi’ – Tak Silau oleh Dunia  

Kisah ini terjadi pada masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari Bani Umayyah. Khalifah mengirim pasukan untuk menaklukan daerah Jurjan dan Tabaristan di wilayah Iran. Pasukan ini dipimpin oleh Yazid bin Muhallab, gubernur Khurasan dan panglima perang yang belum terkalahkan. Yazid bin Muhallab berangkan bersama 100.000 pasukannya. Bersama mereka, ada seorang tabiin yang bernama Muhammad […]

Thawus bin Kaisan – Penasehat para Pemimpin  

Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik berhaji ke Baitullah. Sesampai di Masjidil Haram, khalifah menurunkan barang-barangnya dan segera menuju Kakbah. Khalifah berkata kepada pengawalnya, “Carilah seorang alim yang dapat memberikan peringatan kepada kita di hari mulia di antara hari-hari Allah ini.” Pengawal itu segera berangkat menunaikan perintah khalifah. Dia menemui orang-orang yang tengah berhaji, lalu bertanya […]

Cita-cita Tinggi Umar bin Abdul Aziz

Beliau dikenal sebagai pemimpin yang shalih, adil dan bijaksana. Beliau memimpin kaum muslimin dengan meneladani para khalifaur rasyidin. Orang-orang menyebutnya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz termasuk golongan tabiin. Beliau dilahirkan di Madinah pada masa kepemimpinan Dinasti Umayyah. Ayahnya bernama Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Malik adalah Seorang yang shalih dan […]

ilustrasi mekah

Tsumamah bin Utsal, Bertalbiyah di Makkah

Tsumamah adalah seorang pemimpin bani Hanifah. Dia seorang bangsawan Arab pada masa jahiliyah. Dia juga menjadi salah seorang raja Yamamah yang perintahnya senantiasa ditaati.Suatu saat, dia menerima surat dari Rasulullah. Surat itu berisi ajakan dari Rasulullah kepada para raja di Arab untuk memeluk Islam. Tsumamah merasa terhina. Dia tak mau menuruti ajakan Rasulullah. Bahkan, Tsumamah […]

Abdullah bin Hudzafah – Mencium Kepala Kaisar  

Abdullah bin Hudzafah – Suatu ketika, Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengirimkan pasukan Islam untuk ke negeri Syam. Waktu itu, negeri Syam dikuasai oleh pasukan Romawi. Khalifah Umar ingin membebaskan Syam dan mengembalikannya ke pangkuan Islam. Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu ‘anhu adalah salah seorang panglima Islam yang ikut dalam pembebasan Syam. Beliau memimpin pasukan untuk menyerang […]

Saad bin Abi Waqash, Berjuang dengan Panah dan Doa

  Ada sepuluh sahabat nabi yang dijamin masuk jannah. Salah satunya adalah Saad bin Abi Waqash. Beliau adalah sahabat nabi yang istimewa. Beliau berjuang membela Islam dengan dua alat, yaitu panah dan doa. Saad bin Abi Waqash termasuk golongan orang yang pertama masuk Islam. Beliau masuk Islam setelah mendapat nasihat dari Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sebelum […]

Amru bin Ash, Dari Musuh menjadi Pahlawan Islam

Amru bin Ash adalah salah satu tokoh dan ksatria Quraiys. Dia mahir menunggang kuda, gagah berani dalam berperang. Dia juga seorang pedagang yang biasa bersafar ke Syam, Yaman, Mesir, dan Habasyah. Serta seorang penyair yang fasih bahasanya. Pada awalnya, Amru bin Ash sangat memusuhi Rasulullah dan kaum muslimin. Di Makkah, dia kerap menganiaya para sahabat […]

pintu-pintu surga

Pintu-pintu Surga Memanggil Abu Bakar Ash-Shiddiq

Siapakah sahabat nabi paling mulia? Dialah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Seorang yang selalu membenarkan apapun perkataan Rasulullah. Seorang yang setia mengampingi Rasulullah dalam mendakwahkan Islam. Dalam hal beramal, Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah teladan bagi sahabat-sahabat nabi yang lain. Beliau paling banyak amalnya, paling besar sedekahnya, paling kuat tekadnya dalam berjihad. Abu Bakar adalah orang yang paling […]

Rufai bin Mihran, Dari Budak Menjadi Ulama

Rufai bin Mihran, Dari Budak Menjadi Ulama

Teladan kita kali ini bernama Rufai bin Mihran. Seorang ulama tabiin yang dikenal paling paham tentang Al-Qur`an dan hadits-hadits nabi. Rufai bin Mihran lahir di Persia. Dia tumbuh besar di tanah kelahirannya. Hingga ketika kaum muslimin menguasai Persia, Rufai ikut menjadi tawanan. Dia lalu dijadikan budak. Rufai lalu hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Sehari-hari dia […]

Umar bin Khattab, Teladan Para Pemimpin

Umar bin Khattab, Teladan Para Pemimpin

Satu lagi kisah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pemimpin kaum muslimin yang sangat dekat dengan umatnya. Suatu malam, Amirul Mukminin berkeliling untuk melihat keadaan rakyatnya. Beliau berjalan melewati sebuah perkampungan di Madinah. Tiba-tiba, beliau mendengar suara rintihan wanita dari dalam sebuah rumah gubuk. Didekatinya rumah tersebut. Ada seorang laki-laki sedang duduk di depan pintu […]