ramadhan

Ramadhan, Bulan Penuh Kemenangan

Bulan Ramadhan akan datang sebentar lagi, insyaallah. Bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Pada bulan Ramadhan pula, terjadi peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah bagi umat Islam.

  1. Bulan diturunkannya Al-Qur`an

Bulan Ramadhan dikenal sebagai bulan diturunkannya Al-Qur`an.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman dalam Al-Qur`an: “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur`an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil)…” (QS Al Baqarah: 185)

  1. Kemenangan di Perang Badar

Pada hari Jumat, 2 Ramadhan tahun ke-2 H, terjadi perang pertama dalam Islam. Perang antara kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy, yaitu Perang Badar. Perang ini terjadi di lembah Badar yang terletak antara Makkah dan Madinah. Dalam perang ini, pasukan Islam berhasil menang.

“Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah (ketika itu) orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mensyukuri-Nya.” (QS Ali Imran: 123)

  1. Fathu Makkah

Fathu Makkah yaitu peristiwa masuknya Rasulullah dan kaum muslimin ke dalam kota Makkah. Pada tanggal 10 Ramadan 8 H, Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Makkah. Mereka berhasil masuk dan menguasai Makkah secara tanpa perlawanan dari orang-orang musyrik Quraisy.

  1. Penghancuran Berhala

Setelah Rasulullah menguasai Makkan, beliau memerintahkan para sahabat untuk menghancurkan berhala-berhala di sekeliling Kakbah. Lalu, pada bulan Ramadhan tahun ke-9 H, Rasulullah mengirim Khalid bin Walid untuk memusnahkan patung Al-‘Uzza di Nakhla. Al-‘Uzza adalah patung terbesar di daerah tersebut. Khalid bin Walid pun pergi ke Nakhla dan menghancurkan patung Al-‘Uzza. Maka berakhirlah masa penyembahan berhala.

Post Author: firdaus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *