Khilafah Islamiyah

Kota-kota Khilafah Islamiyah

Madinah Kota Madinah adalah pusat Islam sejak masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam hingga masa khulafaur rasyidin; Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menjadikan masjid Nabawi sebagai pusatnya. Madinah termasuk tanah haram, artinya hanya boleh dimasukki dan ditinggali oleh orang-orang Islam. Orang-orang […]

Raja’ bin Haiwah

Raja’ bin Haiwah Pendamping Khalifah yang Bijak

Raja’ bin Haiwah adalah seorang ulama dari generasi Tabiin, murid para sahabat. Beliau lahir pada masa khalifah Utsman bin Affan. Beliau lahir di Palestina. Sejak kecil, beliau dididik untuk selalu mencintai Allah dan RasulNya. Beliau sangat bersemangat belajar dan menuntut ilmu. Menghafal Al-Qur`an dan hadits Nabi. Gurunya adalah para sahabat Nabi, seperti Abu Sa’id al-Khudri, […]