Iyas bin Muawiyah

Iyas bin Muawiyah Ulama yang Cerdas sejak Kecil

Iyas bin Mu’awiyah dikenal sebagai anak yang cerdas. Masa kecilnya dihabiskan di Bashrah. Dari sanalah, Iyas mulai belajar dan menimba ilmu. Iyas kecil pernah belajar di sebuah sekolah yang diasuh oleh seorang guru Yahudi. Suatu hari, guru Yahudi itu berkumpul bersama muridmuridnya dari kalangan Yahudi. Mereka berbincang tentang keadaan umat Islam. Tanpa mereka sadari, Iyas […]

Abdullah bin Hudzafah

Abdullah bin Hudzafah Melawan dua Penguasa Dunia

Abdullah bin Hudzafah adalah sahabat yang istimewa. Dia pernah menghadapi dua penguasa negeri besar kala itu. Kisra penguasa Persia dan Hiraklius kaisar Romawi. Kali pertama terjadi pada tahun keenam setelah hijrah. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengutus Abullah bin Hudzafah untuk mengantarkan surat kepada Kisra, Raja Persia. Dengan sigap, Hudzafah berangkat ke Persia seorang diri. […]