Abu Darda’

Abu Darda’ Menyambut Hidayah Allah

Abu Darda dan Abdullah bin Rawahah sudah bersahabat sejak lama. Setelah datangnya dakwah Islam, Abdullah memutuskan menjadi muslim. Sedangkan Abu Darda tetap dalam kemusyrikan. Namun, keduanya tetap bersahabat. Abdullah ingin mengajak sahabatnya itu memeluk Islam. Suatu hari, usai kembali dari perang Badar, Abdullah bin Rawahah mengunjungi rumah Abu Darda’. Namun, Abu Darda tidak berada di […]

Abdullah Bin Umar, Kesederhaan Putra Khalifah-majalah anak islam

Abdullah Bin Umar, Kesederhaan Putra Khalifah

Dia adalah Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab. Umar merupakan sahabat nabi yang sangat mulia dan menjadi khalifah pemimpin kaum muslimin yang kedua. Abdullah bin Umar pun meneladani kemuliaan sang ayah. Dia dikenal sangat sederhana dan selalu bersedekah dengan apapun yang dimilikinya. Abdullah bin Umar tergolong orang yang kaya. Dia adalah seorang pedagang […]

UMMU KULTSUM

UMMU KULTSUM BINTI UQBAH, Memilih Allah dan Rasul-Nya

Perjanjian Hudaibiyah telah disepakati. Antara pihak Rasulullah dan kaum Quraisy. Perjanjian ini sebenarnya merugikan kaum muslimin. Diantara isi perjanjian adalah, jika ada seorang Quraisy Makkah yang mendatangi Madinah maka ia harus dikembalikan ke Makkah meskipun ia beragama Islam. Sedangkan jika seorang Madinah mendatangi Makkah maka ia tidak boleh kembali ke Madinah. Jelas perjanjian ini adalah […]

Sang Panglima yang Shalih

Sang Panglima yang Shalih

“Sesungguhnya Amr bin al-Ash adalah di antara orang-orang yang baik dari kalangan Quraisy.” (HR. Tirmidzi) Namanya Amru bin al Ash. Beliau adalah sahabat nabi yang mulia. Rasulullah SAW sangat mencintai Amru bin al Ash. Amru bin alAsh adalah orang yang cerdik dan pandai memimpin. Beliau juga pandai berdiplomasi dan berunding. Rasulullah menyebut Amru bin al […]

Iman dan Akhlak Yang baik

Iman dan Akhlak Yang baik

Rasulullah mempersaudarakan Abu Darda dengan Salman al Farisi. Abu Darda adalah seorang shahabat yang sangat sederhana dan menyukai kesederhanan. Dia juga sangat rajin beribadah. Adapun Salman adalah seorang sahabat yang baik akhlaknya dan bijaksana. Suatu ketika, Salman melihat isteri Abu Darda’ tampak lusuh dan selalu mengenakan pakaian kerja. Dia tidak memakai baju yang rapi seperti […]

Tsumamah Bin Utsal – Ketika Benci Menjadi Cinta

  Ketika Rasulullah masih hidup, sudah ada orang yang mengaku. Mereka adalah nabi-nabi palsu. Salah satu nabi palsu itu bernama Musailamah Al-Kadzab. Dia tinggal di Yamamah, yang sekarang menjadi kota Riyadh di Arab Saudi. Musailamah adalah pemeluk agama nasrani. Dia menguasai kitab injil.  Dia juga pandai bercakap. Ketika dia menyatakan diri sebagai nabi, orang-orang tertipu […]

IBNU ABBAS, Pencetus Universitas Para Sahabat

Rasulullah memiliki seorang saudara yang sangat cerdas. Namanya Abdullah ibnu Abbas. Beliau adalah putra dari paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau biasa dipanggil Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lahir tiga tahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Semasa kecil, beliau sangat rajin belajar. Allah mengaruniakan kecerdasan kepadanya. Sehingga ketika usianya mencapai 13 tahun, beliau […]

Saad bin Abi Waqash, Berjuang dengan Panah dan Doa

  Ada sepuluh sahabat nabi yang dijamin masuk jannah. Salah satunya adalah Saad bin Abi Waqash. Beliau adalah sahabat nabi yang istimewa. Beliau berjuang membela Islam dengan dua alat, yaitu panah dan doa. Saad bin Abi Waqash termasuk golongan orang yang pertama masuk Islam. Beliau masuk Islam setelah mendapat nasihat dari Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sebelum […]

Generasi Mulia, Teladan Kita

Para sahabat nabi adalah generasi pertama kaum muslimin. Mereka belajar Islam langsung dari Nabi Muhammad. Mereka berdakwah dan berjuang bersama Rasulullah. Mereka adalah orang-orang pertama yang menghafal ayat demi ayat Al-Qur`an, sekaligus mengamalkannya. Para sahabat nabi adalah generasi Islam paling terpuji. Mereka tak pernah membantah perintah perintah Rasulullah. Mereka tak pernah melanggar larangan Rasulullah. Mereka […]

Saad bin Muadz

Saad bin Muadz

Alkisah, Rasulullah mengutus Mush’ab bin Umair untuk berdakwah di Yastrib. Yastrib adalah nama Madinah sebelum peristiwa hijrah. Rasulullah memenuhi permintaan penduduk Yastrib, yang ingin mendapat bimbingan dari salah satu sahabat nabi. Di Yastrib, Mush’ab bin Umair tinggal di rumah seorang tokoh dari Bani Ghanam, bernama As’ad bin Zurarah. Mush’ab bin Umair membimbing orang-orang Madinah dengan […]