Iyas bin Muawiyah

Iyas bin Muawiyah Ulama yang Cerdas sejak Kecil

Iyas bin Mu’awiyah dikenal sebagai anak yang cerdas. Masa kecilnya dihabiskan di Bashrah. Dari sanalah, Iyas mulai belajar dan menimba ilmu. Iyas kecil pernah belajar di sebuah sekolah yang diasuh oleh seorang guru Yahudi. Suatu hari, guru Yahudi itu berkumpul bersama muridmuridnya dari kalangan Yahudi. Mereka berbincang tentang keadaan umat Islam. Tanpa mereka sadari, Iyas […]

Abdullah bin Hudzafah

Abdullah bin Hudzafah Melawan dua Penguasa Dunia

Abdullah bin Hudzafah adalah sahabat yang istimewa. Dia pernah menghadapi dua penguasa negeri besar kala itu. Kisra penguasa Persia dan Hiraklius kaisar Romawi. Kali pertama terjadi pada tahun keenam setelah hijrah. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengutus Abullah bin Hudzafah untuk mengantarkan surat kepada Kisra, Raja Persia. Dengan sigap, Hudzafah berangkat ke Persia seorang diri. […]

amr bin ash

Amr bin Ash, Pemimpin Pilihan Nabi

Amr bin Al-Ash dikenal sebagai sahabat nabi yang gagah berani. Dia adalah panglima yang cerdik dan pintar mengatur siasat perang. Dia pernah memimpin pasukan Islam untuk menaklukan Mesir yang dikuasai oleh Romawi. Sebelum masuk Islam, Amr bin Al-Ash adalah pemuda Quraisy yang disegani. Dia mahir menunggang kuda, ahli berperang, dan pandai berdebat. Dan, dia juga […]

Abu Darda’

Abu Darda’ Menyambut Hidayah Allah

Abu Darda dan Abdullah bin Rawahah sudah bersahabat sejak lama. Setelah datangnya dakwah Islam, Abdullah memutuskan menjadi muslim. Sedangkan Abu Darda tetap dalam kemusyrikan. Namun, keduanya tetap bersahabat. Abdullah ingin mengajak sahabatnya itu memeluk Islam. Suatu hari, usai kembali dari perang Badar, Abdullah bin Rawahah mengunjungi rumah Abu Darda’. Namun, Abu Darda tidak berada di […]

Abdullah Bin Umar, Kesederhaan Putra Khalifah-majalah anak islam

Abdullah Bin Umar, Kesederhaan Putra Khalifah

Dia adalah Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab. Umar merupakan sahabat nabi yang sangat mulia dan menjadi khalifah pemimpin kaum muslimin yang kedua. Abdullah bin Umar pun meneladani kemuliaan sang ayah. Dia dikenal sangat sederhana dan selalu bersedekah dengan apapun yang dimilikinya. Abdullah bin Umar tergolong orang yang kaya. Dia adalah seorang pedagang […]

umar bin khattab

Umar bin Khattab Memanggul Gandum untuk Rakyatnya

Suatu malam, Amirul Mukminin Umar bin Khattab berjalan keluar kota Madinah. Beliau ingin melihat keaadaan penduduk Madinah. Beliau ingin memastikan, semua penduduk aman, nyaman, dan kecukupan. Di tengah perjalanan, keduanya melihat sebuah tenda kulit. Mereka pun mendatanginya. Ternyata di dalam tenda ada seorang wanita yang sedang menangis. Umar bertanya tentang keadaannya. Si wanita itu menjawab, […]

Utsman bin Affan

Utsman bin Affan Dermawan yang Rendah Hati

Utsman bin Affan namanya. Beliau lahir dari keluarga pedagang yang kaya raya. Beliau dibesarkan di kalangan kabilah Umayyah yang sangat dihormati di kalangan suku Quraisy. Tapi, kekayaan dan kehormatannya tidak membuat Utsman sombong dan keras hati. Utsman justru berhati lembut dan sangat dermawan. Ketika Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam diangkat menjadi nabi dan rasul, […]

hakim bin hizam

Hakim Bin Hizam, Dermawan

Suatu hari, ada seorang wanita hamil memasuki Kakbah untuk melihat-lihat. Saat berada dalam Ka’bah, perut sang ibu terasa hendak melahirkan. Rasa sakit membuatnya tak mampu berjalan keluar Kakbah. Akhirnya, dia pun melahirkanbayi laki-laki. Bayi itu diberi nama Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Hakim bin Hizam berteman akrab dengan Nabi Muhammad. Sejak kecil, sebelum Nabi Muhammad […]

Raja’ bin Haiwah

Raja’ bin Haiwah Pendamping Khalifah yang Bijak

Raja’ bin Haiwah adalah seorang ulama dari generasi Tabiin, murid para sahabat. Beliau lahir pada masa khalifah Utsman bin Affan. Beliau lahir di Palestina. Sejak kecil, beliau dididik untuk selalu mencintai Allah dan RasulNya. Beliau sangat bersemangat belajar dan menuntut ilmu. Menghafal Al-Qur`an dan hadits Nabi. Gurunya adalah para sahabat Nabi, seperti Abu Sa’id al-Khudri, […]

UMMU KULTSUM

UMMU KULTSUM BINTI UQBAH, Memilih Allah dan Rasul-Nya

Perjanjian Hudaibiyah telah disepakati. Antara pihak Rasulullah dan kaum Quraisy. Perjanjian ini sebenarnya merugikan kaum muslimin. Diantara isi perjanjian adalah, jika ada seorang Quraisy Makkah yang mendatangi Madinah maka ia harus dikembalikan ke Makkah meskipun ia beragama Islam. Sedangkan jika seorang Madinah mendatangi Makkah maka ia tidak boleh kembali ke Madinah. Jelas perjanjian ini adalah […]